อัตราค่าขนส่ง

ราคาค่าขนส่ง (นำเข้าเยอะ ขอราคา VIP ได้)* ประเภทสินค้า1. สินค้า ทั่วไป ได้แก่ ผ้าม้วน เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หมวก เฟอร์นิเจอร์ แพ็คเก็จจิ้ง ฯลฯ เป็นต้น

2. สินค้า มอก. ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า กระเบื้อง เซรามิค ก๊อกน้ำ ของเล่นเด็ก แบตเตอรี่ จักยานไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น

3. สินค้า อย. ได้แก่ เครื่องสำอางค์ เครื่องมือแพทย์ อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ฯลฯ เป็นต้น

3. สินค้า พิเศษ ได้แก่ สินค้าติดเครื่องหมายการค้า ฯลฯ เป็นต้นรายการ

ประเภทสินค้า

 • ทั่วไป
 • มอก.
 • อย.
 • พิเศษ

ค่าบริการ

ทางรถ (EK)

 • 35 / 7,000
 • 40 / 8,000
 • 80 / 14,000
 • 150 / 18,000

ค่าบริการ

ทางเรือ (SEA)

 • 25 / 5,000
 • 30 / 6,000
 • 60 / 12,000
 • 140 / 16,000

วิธีคิดค่าบริการ (ตัวอย่างสินค้าทั่วไป)

วิธีการคำนวณค่าขนส่งโดยประมาณ (เป็นค่าขนส่งแบบคร่าวๆทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึดจากการวัดสินค้าจริงตามเครื่องชั่งวัดของบริษัทเท่านั้น)

1. การคำนวณค่าขนส่งคิดตามขนาด(ปริมาตร)

ขนาดสินค้า กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) ÷ 1,000,000 = CBM x ราคาคิว

เช่น ขนาดสินค้าของลูกค้า คือ 40 x 50 x 60 และราคาที่คิดตามขนาดสินค้าของลูกค้าคือ 7,000 บาท

วิธีคิด (40 x 50 x 60) ÷ 1,000,000 = 0.12 คิวบิกเมตร

0.03 x 7,000 = 840 บาท เป็นราคาค่าขนส่งคิดตามขนาดที่ลูกค้าต้องชำระ (โดยประมาณ)

2. การคำนวณค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก

นำน้ำหนักสินค้า x กับราคากิโลของลูกค้า จะเท่ากับราคากิโลที่ลูกค้าต้องชำระ (โดยประมาณ)

เช่น น้ำหนักสินค้า 100 กิโลกรัม x 35 บาท (คำนวณตามราคากิโลของลูกค้า) 100 x 35 = 3,500 บาท (โดยประมาณ)

ระบบจะคำนวณค่าขนส่งเป็นคิดตามขนาด ส่วนสินค้าที่มีขนาดเล็กแต่ค่อนข้างหนัก ระบบจะคำนวณค่าขนส่งโดยคิดตามน้ำหนัก
FS CARGO ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจของคุณ